รู้จัก ช.พานิช หลานหลวง : ผู้นำในการจัดจำหน่ายท่อ ท่อ PVC และอุปกรณ์งานระบบ

นอกเหนือจากวัสดุสินค้างานระบบทั่วไปแล้ว บริษัทฯยังเป็นตัวแทนจำหน่ายท่อประปา ท่อ PVC ท่อ PE ท่อ PPR ท่อเหล็ก และอุปกรณ์ในระบบอุตสาหกรรม งานแรงดันสูง ระบบเกษตรกรรม การชลประทาน ท่อร้อยสายโทรศัพท์ ท่อประปาเหล็กทุกประเภท วาล์ว มิเตอร์ ก๊อกน้ำ ครอบคลุมไปถึงสินค้างานระบบทุกชนิดและจากหลากหลายผู้ผลิตทั้งใน และนอกประเทศ

ด้วยความเชื่อมั่นจากลูกค้ามามากกว่า 62 ปี (ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2496) และรางวัลมากมายที่ได้รับจากผู้ผลิตในฐานะผู้แทนจำหน่ายยอดเยี่ยม บริษัทฯจะไม่หยุดพัฒนา เพื่อเป็นการพิสูจน์ความตั้งใจที่เรามีให้ต่อลูกค้า ปัจจุบันทางบริษัทได้ขยายการจำหน่าย และการให้บริการไปยังหลายจังหวัดในประเทศไทยอย่างทั่วถึงด้วยการขนส่งที่สะดวกปลอดภัย และรวดเร็ว รวมไปถึงต่างประเทศในภูมิภาคต่างๆ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่ไม่มีการผลิตสินค้าด้านงานระบบ

แคตตาล๊อคท่อ PE ท่อ PVC ราคาถูก และสินค้าอื่นๆ