วันหยุดประจำปี 2557

วัน วันที่ ความสำคัญ
พุธ 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่
ศุกร์ 31 มกราคม วันตรุษจีน
เสาร์ 1 กุมภาพันธ์ วันหยุดพักผ่อนประจำปี
ศุกร์ 14 กุมภาพันธ์ วันมาฆบูชา
เสาร์ 12 เมษายน วันสงกรานต์
จันทร์ 14 เมษายน วันสงกรานต์
อังคาร 15 เมษายน วันสงกรานต์
พุธ 16 เมษายน หยุดชดเชยวันสงกรานต์
พฤหัสบดี 1 พฤษภาคม วันแรงงาน
อังคาร 13 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา
ศุกร์ 11 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา
เสาร์ 12 กรกฎาคม วันเข้าพรรษา
จันทร์ 11 สิงหาคม วันหยุดพักผ่อนประจำปี
อังคาร 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
พฤหัสบดี 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
ศุกร์ 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ
พุธ 31 ธันวาคม วันสิ้นปี